گلزنی کریستیانو رونالدو از روی ضربه آزاد

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ - ۲۲:۱۱:۳۱