اردبیل میزبان بیستمین رویداد همنا خواهد بود

اردبیل میزبان بیستمین رویداد همنا خواهد بود

دوره بیستم رویداد همنا با حضور علی پارسانیا سرپرست اداره کل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان فردا در اردبیل برگزار می شود.