شجاعی کیاسری: علی دایی می تواند به مشارکت حداکثری کمک کند

نماینده ادوار مجلس،گفت: آقای رسایی علی دایی را از دور خارج کرد؛ در حالی‌که وی می تواند به مشارکت حداکثری کمک کند.قطعا اینگونه سخنان تامین کننده نظر رهبری در رابطه با مشارکت حداکثری نیست.
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۱۹:۲۵:۱۳