6 مسلمان در هند کشته شدند

در تیراندازی پلیس هند به اجتماع مسلمانان معترض به تخریب یک مدرسه مسلمانان اوتاراکند هالدوانی، ۶ نفر کشته و ۶۰ نفر زخمی شدند. شهر تحت مقررات منع رفت و آمد قرار گرفته و خدمات اینترنت به طور کامل قطع شده است. این درگیری زمانی رخ داد که تیمی از مقامات دولتی هند پس از حکم دادگاه، مدرسه مسلمانان را تخریب کردند. دادگاه مدعی بود که این مدرسه به طور غیرقانونی ساخته شده است.
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۱۶:۵۹:۰۷