راهپیمایی میلیونی در یمن

میدان الصابین در صنعا پایتخت یمن امروز شاهد تجمع میلیونی «با غزه تا پیروزی» بود.
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۲۱:۳۸:۲۶