طغیان سیمینه‌رود در سقز پس از بارش‌های شب گذشته

۱۴۰۲/۱۱/۲۷ - ۲۱:۳۰:۱۵