دادستان کل کشور: در ۹ استان که فرودگاه بزرگ و پرتردد دارند قاضی کشیک مستقر کرده‌ایم

۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۴:۵۰:۲۳