وزیر کار: حداقل حقوق کارگر یعنی کسی نمی‌تواند کمتر از این رقم پرداخت کند

مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر از حداقل حقوق بدهد؟ ممکن است کارفرما دوست داشته باشد به کارگر ۵ برابر حداقل پول بدهد.
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۲۱:۵۵:۲۳