پیچیدگی‌های قانونی و قضایی سر راه مردم را برداریم

باید راه را برای مردم باز کنیم تا جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود. باید موانع مشارکت مردم در تولید را از سر راه برداریم، پیچیدگی‌های قانون، اجرا و قضایی سر راه مشارکت مردم در تولید را برداریم. مجموعه قضایی استان خراسان رضوی باید سرآمد همه استان‌ها باشد باید به گونه‌ای رفتار کنیم که اگر کسی وارد استان خراسان رضوی شد بداند این استان به لحاظ عدالت و اقدامات بدون تبعیض با دیگر استان‌ها فرق دارد. تنفر و انزجار عمومی این روزها از رژیم صهیونیستی و آمریکا سابقه نداشته است دانشجویان و استاتید آمریکایی امروز به زبان شعار امروز ایران از جنایت‌های صهیونیست‌ها و کشورهای غربی اعلام انزجار می‌کنند
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ - ۱۳:۱۸:۱۴