پایان دور زدن قانون تسهیل

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: دستگاه‌هایی که از دیوان عدالت اداری برای متصل نشدن به درگاه ملی مجوزها رای گرفته بودند، باید به این درگاه بپیوندند. این دستگاه‌ها از ابتدای خرداد باید به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوزهای خود را صادر کنند.
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۰:۲۱:۱۸