برف و بوران شبهه زمستانی در استان اردهان، کردستان ترکیه

این بوران ناشی از فعالیت سامانه سرد دریای سیاه با پشتیبانی تاوه قطبی است. جبهه‌ای که موجب میشود تا یک هفته آینده موج گرما در منطقه نداشته باشیم و هوای خنک باقی بماند.
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۰:۵۱:۰۲