لحظاتی از شروع سیلاب در بلوار نماز مشهد

۱۴۰۳/۰۲/۲۷ - ۱۹:۴۵:۴۱