نماهنگ قاب خدمت

عیادت رئیس‌جمهور شهید از کودکان، قاب‌های ماندگاری را به یادگار گذاشته‌است. ابراز احساسات متفاوت کودکان شنیدنی‌بود
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ - ۱۶:۵۸:۴۲