صنعت فضایی در دوره شهید جمهور جانی دوباره گرفت

قدامات و دستاورد‌های رئیس جمهور شهید جانی دوباره به صنعت فضایی کشور بخشید. اقدامات دولت سیزدهم در صنعت فضایی که شامل رونمایی از ماهواره‌ها جدید، ۷ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی فضایی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی فضایی با کشور‌های دیگر، آغاز ساخت بزرگ‌ترین پایگاه فضایی کشور در چابهار و آغاز کار منظومه ماهواره شهید سلیمانی می‌شود، با ۱۲ پرتاب رکورد زد.
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ - ۰۰:۱۴:۴۹