توضیحات وزیر نیرو در ارتباط با ظرفیت نیروگاه ها در مجلس شورای اسلامی

۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۱۰:۲۴:۲۵