واکنش اتحادیه جهانی کشتی به شکست تلخ سعید اسماعیلی

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار ویدئو شکست ناباورانه سعید اسماعیلی مقابل فرنگی‌ کار کوبایی نوشت: هرگز قبل از پایان وقت جشن نگیرید! قلب سعید اسماعیلی شکست
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۱۹:۰۸:۵۴