مانیکونه: فوتبال تغییر کرده و ایتالیا دیگر تیم دفاعی نیست

۱۱ بازیکن تیم همان‌طور که به گلزنی فکر می‌کنند باید به دفاع هم فکر کنند
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۱۹:۳۸:۵۸