بر اساس قرعه‌کشی محمد باقر قالیباف با شماره سه در جدول قرار می‌گیرد

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۰:۰۷:۳۴