بر اساس قرعه‌کشی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با شماره چهار در جدول قرار می‌گیرد

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۰۰:۱۷:۴۲