دیدار علی باقری با وزیر خارجه چین در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس در روسیه

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۱:۲۱:۰۴