رعدوبرق های پی در پی در شهر همدان

۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۲۲:۱۵:۵۸