سخنگوی ستاد انتخابات کشور: تبلیغات نامزد‌ها کاملا رصد می‌شود

سخنگوی ستاد انتخابات کشور: تبلیغات نامزد‌ها کاملا رصد می‌شود، حتی تذکر می‌گیرند و برمبنای قانون با آنها رفتار می‌شود. به جهت حساسیت انتخابات ریاست‌جمهوری، به فضای مجاز‌ی اهمیت می‌دهیم و در کمیسیون تبلیغات نامزد‌ها نکته‌هایی لحاظ شده و در فضای مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۸:۱۴:۴۶