بارش شدید باران در رونیز ، فارس

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ - ۱۸:۳۳:۰۷