آتش سوزی بزرگی در یک کارخانه تولیدی در مسکو، روسیه رخ داد

۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۱۵:۳۸:۵۷