همخوانی سید مجید بنی فاطمه با مداح پاکستانی در حسینیه معلی

«شاه مردان علی،شعر یزدان علی»
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۰۶:۳۰:۰۰