پنیر کبابی؛‌ محصولی جدید و خوشمزه برای لذت بردن از زندگی

پنیر کبابی؛‌ محصولی جدید و خوشمزه برای لذت بردن از زندگی

رفتار و عادات غذایی، بخشی از فرهنگ عمومی مردم در جوامع مختلف است. میهمانی‌ها، دورهمی‌ها، پیک‌نیک‌ها و گردهمایی‌های عصرانه، ناهار خوردن در محیط کار و سایر اَشکال مصرف مواد غذایی در جوامع مختلف فرق دارند.