غریب آبادی: در خصوص مقابله با گروهک های تروریستی بسیار جدی هستیم

پیگیری حقوق قربانیان تحریم از اولویت‌های ستاد حقوق بشر غریب‌آبادی در بازدید از زندان مرکزی سنندج: پیگیری حقوق قربانیان تحریم از اولویت‌های ستاد حقوق بشر در عرصه بین‌المللی است اولویت‌های حوزه حقوق بشر در عرصه بین‌الملل مقابله با تحریم‌ها و همچنین پیگیری حقوق قربانیان تحریم و دیگری محاکمه گروهک‌های تروریستی است
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ - ۰۸:۳۰:۰۰