عذرخواهی سید جواد هاشمی و بهرنگ علوی از بانوان

عذرخواهی سید جواد هاشمی و بهرنگ علوی از بانوانی که پشت درهای ورزشگاه انقلاب کرج اجازه ورود پیدا نکردند.
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - ۰۱:۱۱:۰۰