ثبات در بازار برنج

به گفته معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در حال حاضر بازار برنج با ثبات است و نیازی به اعلام قیمت مصوب برای برنج نیست.
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ - ۰۰:۳۰:۲۳