ردیابی مهاجرت پرنده‌ها در اروپا با استفاده از GPS

۱۴۰۱/۰۸/۰۷ - ۲۲:۰۰:۰۴