دستور رئیسی برای توبیخ دستگاه‌های ضعیف در زمینه دولت هوشمند

رئیس‌جمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند شرط شکل‌ گرفتن یک دولت قوی است به همه دستگاه‌های اداری کشور بدون استثناء توصیه می‌شود تا برای شکل‌گیری دولت هوشمند همت کنند. دستگاه‌هایی که وارد دولت هوشمند شده‌اند باید مورد تشویق قرار بگیرند. دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه همچنان وارد دولت هوشمند نشده‌اند تذکر دریافت کنند و احیانا توبیخ هم بشوند.
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ - ۱۳:۵۴:۳۷