پرتقال‌های نارنجی رنگ ضرر ندارند

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری وزرات جهاد کشاورزی عملیات رنگ‌بری روی پوست میوه است و تأثیری بر قسمت خوراکی و داخلی میوه نمی‌گذارد و جای نگرانی نیست.
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ - ۲۲:۰۰:۵۷