گزیده ای از دستاورد های وزارت خانه ها در دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته در حیاط پاستور به نمایش گذاشته شد

۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۰۹:۵۷:۲۱