ترک خوردگی زمین بر اثر زلزله ۷.۸ ریشتری در شهر غازی عینتاب - جنوب ترکیه

۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۰۹:۱۸:۵۸