تظاهرات ضد نتانیاهو و دولت او با شعار «نه به دیکتاتوری»

۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - ۰۰:۲۹:۴۲