ترافیک در این شهر چینی توسط هوش مصنوعی کنترل می شود

۱۴۰۲/۰۱/۱۰ - ۰۱:۳۱:۰۴