Seyed Ali Saleh

تهران در ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران امروز (جمعه) در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۵۸ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.
عکاس : سید علی صالح |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ - ۱۳:۴۴:۵۵
نویسنده :
سید علی صالح