سقوط توان رقابت اقتصادی ژاپن به رده ۳۴ دنیا

۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - ۲۳:۵۷:۰۵