گردباد ساختمان کارخانه داروسازی فایزر آمریکا را ویران کرد

۵٠ هزار پالت دارو در اثر گردباد، در کارولینای شمالی نابود شد.
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ - ۱۹:۴۲:۳۸