چه میزان از اموال راکد بانک‌ها در مسیر مولد سازی قرار گرفته است؟

۱۴۰۲/۰۶/۱۲ - ۰۹:۱۲:۱۵