۱۷ سال زندان برای جرم مرتکب نشده

اندرو مالکینسون مردی که به جرم تجاوزی که مرتکب نشده بود در نظام قضایی انگلیس به زندان محکوم شد و ۱۷ سال طول کشید تا فریاد‌های بی گناهیش شنیده شود.
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ - ۱۶:۲۰:۱۹