دل بی قرار رهسپاران عصر ظهور

اعضای کاروان ۱۵هزار نفره رهسپاران عصر ظهور ضمن حضور در پیاده روی اربعین با دیدن گنبد طلایی اعتاب مقدس از دل بیقرار خود برای دیدن منجی عالم بشریت گفتند
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ - ۱۴:۵۲:۰۸