سیاست مجلس در برنامه هفتم حمایت از حوزه ورزش است

نمایندگان مجلس با بیان اینکه تقویت ورزش بزه اجتماعی را در جامعه کاهش می‌دهد تاکید کردند که سیاست مجلس در برنامه هفتم توسعه حمایت و‌تقویت احکام حوزه ورزش است.
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ - ۱۷:۵۳:۰۱