هند اولین پرواز آزمایشی برای اعزام فضانوردان به فضا را انجام داد

۱۴۰۲/۰۷/۲۹ - ۱۳:۳۲:۱۷