فلسطینی‌ها در شرق نابلس به خیابان‌ها آمدند

۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۰۴:۲۷:۰۲