تصاویر دردناک از وداع با شهدای کودک فلسطینی

۱۴۰۲/۰۸/۰۸ - ۱۸:۰۴:۲۳