صدور سند برای ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های مازاد دولتی

۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۴:۵۴:۳۱