قطع برق،آب و ارتباطات بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه

۱۴۰۲/۰۸/۱۹ - ۲۳:۵۹:۰۱