دراز کشیدن هندوها زیر پای گاوها برای متبرک شدن

مردم هندو در مادیا پرادش هند، هر سال پس از جشن دیوالی، در مراسمی بر روی زمین دراز می کشند تا گاوها از روی آنها رد شوند
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ - ۲۱:۱۷:۳۱