کهن ترین قرآن جهان در کتابخانه حرم رضوی شناسایی و رونمایی شد

این مصحف کامل ترین مجموعه دستنویس قرآن به خط حجازی از سده نخست هجری است که در قرن پنجم به حرم رضوی اهداء شده است.
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ - ۰۱:۳۲:۳۰